Skis type / Typ lyží / Order now for Winter Season 2017/2018

ORKAN pro Big Mountain /Fullcarbon/ 198cm / 120mm / R 26m

198 cm
Twin-Tip

194 cm
Swallow
tail

195 cm
Alpine

190 cm
BC
Full
Rocker

PERUN Freeride Long /Fullcarbon/191cm / 116mm / R 21m

191 cm
Twin-Tip

191 cm
Fin

186 cm
Swallow
tail

188 cm
Alpine

PERUN Freeride Short /Fullcarbon/ 183cm / 116mm / R 19m

183cm
Twin-Tip

183 cm
Fin

178 cm
Swallow
tail

180 cm
Alpine

LOTOR Backcountry / Freeride / Asymmetric Hybrid – 105mm

187 cm
Twin-Tip
R 18m

178 cm
Twin-Tip
R 17m

 

Ski touring
alpin tail is
made just on
special order

LOTOR Backcountry / Freeride / Asymmetric Hybrid – 105mm

183 cm
Alpin
R 18m

174 cm
Alpin
R 17m

 

Ski touring
alpin tail is
made just on
special order

FROST All-mountain /Fullcarbon/ 172cm / 90mm / R 15m

172 cm
Semi-Twin

169 cm
Alpin

167 cm
Race

Light-weight
touring models
Ultra-light
possible

165 cm
Race S

175 cm
Race S

The shortest
and the most
aggressive

FROST All-mountain /Fullcarbon/ 182cm / 90mm / R 16m

182 cm
Semi-Twin

179 cm
Alpin

177 cm
Race

Light-weight
touring models
Ultra-light
possible

FROST All-mountain /Fullcarbon/ 190cm / 94mm / R 19m

190 cm
Semi-Twin

188 cm
Alpin

185 cm
Race

Light-weight
touring models
Ultra-light
possible

FROST All-mountain /Fullcarbon/ 198cm / 99mm / R 27m

198 cm
Semi-Twin

194 cm
Alpin

Light-weight
touring models
Ultra-light
possible

Top Sheet (only for fullcarbon skis) / Povrch (len pri celokarbónových lyžiach)

Cherry / Čerešňa

Walnut / Orech

Ash / Jaseň

*Topsheets are only illustrative, wood has always different results.
*Only Oak veneer is available for LOTOR skis.

*Povrchy lyží sú ilustratívne, drevo má vždy inú textúru.
*Lyže LOTOR majú dubový povrch a jeden dizajn a štandardne sa neupravuje.
.

Accessories / Doplnky

Carbon / Kevlar Poles
180g pc / 180 €

Carbon Poles
140g pc / 150 €

Turist Carbon Poles
140g pc / 120 €

Rough handle / Drsný povrch rúčky

Smooth handle / Hladký povrch rúčky


Standard 1 piece body/ Jednodielne telo

Telescopic 2 piece body / Teleskopické 2 dielne

Telescopic 3 piece body / Teleskopické 3 dielne


*Ultralight Handmade ski poles with wooden handles and WorldCup body. Telescopic body for ski touring is available / Prices are 180 / 150 / 120 € depending on used materials.


*Ultraľahké ručne robené paličky s drevenými rúčkami a WorldCup-ovým telom. Je možné ich dodať ako teleskopické. Ceny sú 180 / 150 /120 € v závislosti od použitých materiálov.

Skibag / Vak

*Skibag for LOTOR skis / 40 €. Fullcarbon ski models are including skibag.


*Skibag k lyžiam LOTOR stojí 40 €. Celokarbónové modely lyží majú vak v cene.

Ski touring skins / Šlapacie pásy

* Trimmed skins for ski touring cut-out for various ski models. 70% moh-air. The price for all in one skins is 150 €.


*Orezané ski touringové pásy pre všetky modely lyží. 70% mohér. Cena pásov je 150 €.

Special orders / Špeciálne požiadavky:

Skis are delivered with default ash-aspen core. In case of special orders,

please write your demands such as: ash woodcore, light woodcore, ultra light construction, stiffness, specific print, top sheet wooden layer or shape of the tail, here below. The final price of skis may vary based on these requirements depending on their complexity. Custom pricelist

 

Lyže sú štandardne dodávané s jaseňovo-osikovým jadrom. V prípade špeciálnych požiadaviek ako sú jaseňové jadro, tvrdosť, špecifická potlač, povrchové drevo alebo tvar päty lyží nám môžete napísať

sem. Na základe týchto požiadaviek sa podľa ich náročnosti môže zmeniť výsledná cena lyží.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Price / Cena

1190 €  Freeride / 1190 €  Allmountain / 1290 €  Big mountain / 890 €  Hybrid FR/BC

Season price valid / Sezónna cena

 

All models in Season are ready within six weeks from 30.10. 2017 / Všetky modely lyží v sezóne sú k odberu do 6 týždňov od 30.10. 2017. V prípade, že chcete mať lyže k dispozícii okolo Vianoc alebo na Nový rok je najlepšie nás kontaktovať osobne. Budeme sa snažiť vám vyjsť v ústrety.

Adjusted pre-order price is valid on off-season pre-order, or with a code from ambassador. / Zľava platí v prípade, že si objednáte v predobjednávke alebo máte kód od ambasádora.

 

 

AMBASSADOR'S CODE:

Personal info / Osobné údaje

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Terms and Conditions: The order becomes valid and obligatory only after sending a deposit of 500 € in cash or credited to Forest Skis (FS) bank account. The rest of the whole amount must be paid before the skis delivery. In case of refusal to pay the rest of the payment or if the goods is not taken by the customer, the deposit is forfeited in favor of the FS account. In case of no ski production, FS is obliged to return the total amount of the deposit. All the information in Order Form have to be filled in correctly! The Invoice will be sent to you after the receipt of the filled-in Order Form. The date of all skis delivery is stated for either personal hand-over or courier service – from 30.10.2017 within to 6 weeks after the total payment for the goods within the European countries – not the case when goods are taken personally. Delivery for pre-orders is from 15.10.2017. Ski bag is included with fullcarbon skis. You can find complete terms and conditions on www.forestskis.com.

 

Obchodné podmienky: Objednávka sa stáva platnou a záväznou až po zaplatení zálohy 500 €

v hotovosti alebo v prospech účtu Forest Skis (FS). Zvyšok platby musí byť zaplatený pred dodávkou lyží.

V prípade neodobrania tovaru alebo odmietnutia zaplatenia zvyšnej platby, záloha prepadá v prospech FS. V prípade nevyrobenia lyží, je FS povinný vrátiť zaplatenú zálohu v plnej výške. Všetky údaje vo formulári musia byť správne vyplnené! Po odoslaní vyplneného objednávkového formuláru vám bude zaslaná zálohová faktúra. Termín dodania všetkých lyží v sezóne osobne alebo kuriérom je vrámci Slovenskej a Českej republiky po 30.10.2017 do 6 týždňov od zaplatenia zvyšku plnej sumy tovaru - netýka sa osobného prebratia tovaru. Dodanie vrámci predobjednávky je od 15.10. 2017. K celokarbónovým lyžiam je dodávaný vak. Kompletné obchodné podmienky nájdete na stránke www.forestskis.com.

Forest Skis – New Freeride experience from Tatra Mountain © 2015