ochrana súkromia

Silberman s.r.o.

Při zpracovávání údajů respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají a snažíme se dělat i více. Zde naleznete všechny informace týkající se ochrany a zpracovávání vašich údajů.

 

O nás a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 Nařízení GDPR je naše společnost Silberman, s.r.o. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

 

Adresa firmy: Tekovská 5, 821 09, Slovenská republika

IČO: 35 712 708
DIČ: 2020217958
IČ DPH: SK2020217958

IBAN: SK69 1100 0000 0026 2010 0503

tel: 00421 902 146 957
e-mail: info@forestskis.com

Podnikatelský subjekt je zapsán v OR SR-14199/BA, vydal Okresní soud Bratislava I

 

Údaje, které od vás sbíráme

Při poskytování našich služeb získáváme o vás následující údaje:

 

Údaje při objednávání

Při objednání zakázkového zboží od vás požadujeme údaje potřebné k vyřízení objednávky. Povinnými údaji jsou tedy pouze ty, bez kterých vám objednávku neumíme zaslat ani vaši objednávku vyřídit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, adresa na doručování, telefonní číslo a konkrétně popsaný předmět objednávky.

 

Novinky a speciální nabídky

Pokud nám dáte souhlas, uchováváme si vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání informací o novinkách a speciálních nabídkách. Když využíváte naše služby, získáváme také údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přistupujete na naše stránky a co si na nich prohlížíte. Získáváme také údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přistupování k našim službám, včetně IP adres, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informace o vašem mobilním zařízení, informaci, ze které internetové stránky k nám přistoupíte, stránky, které navštívíte, a informace z cookies a podobných nástrojů. Všechny tyto údaje jsou však anonymizovány a dále je již nijak nezpracováváme.

 

Používání údajů

Údaje, které jsme o Vás získali, využíváme pro následující účely:

 

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme k jejímu vyřízení. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního řádu.

 

Kontaktní údaje

Vaše kontaktní údaje používáme k zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce. Také vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme pro případ, že reklamujete vyhotovené zboží.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, nebo jste-li zasílání takové komunikace v objednacím procesu, případně osobně během ski testu neodmítli, posíláme vám párkrát do roka na e-mail informace o našich novinkách a aktuálních nabídkách, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto emailů umíte zrušit tím, že v doručeném e-mailu kliknete na možnost „Odhlásit se“.

 

Zlepšení, personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme také pro zlepšení a personalizaci našich služeb, jakož i pro marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste již nás koupili, využíváme k tomu, abychom vám uměli doporučit jiné produkty, které by Vás mohly zajímat.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích sekcích využíváme anonymizovaně k analytickým účelům, abychom rozuměli, jak lidé používají naši internetovou stránku, a abychom ji uměli udělat intuitivnější a dostupnější uživatelům.

 

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme také k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněny, při řízení před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost, jakož i abychom vymáhali nároky, které nám vznikly.

 

Cookies

Pro všechny výše uvedené účely využíváme také cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání naleznete v části o Cookies.

 

Právní základy

V souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů a to:

  1/ Plnění smlouvy – v případě objednání zboží nebo účasti na námi zorganizované soutěži.

  2/ Souhlas – zejména ve spojitosti se zasíláním komerční komunikace o novinkách nebo aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat. Nemá to však vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

  3/ Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či provádění rozhodnutí.

  4/ Náš oprávněný zájem – při zlepšování a zosobnění některých marketingových činnostech, včetně zasílání informací o novinkách na e-mail získaný při objednacím procesu nebo osobně na ski testu, pokud jste to neodmítli, nebo v souvislosti s bezpečností a ochranou práv. Nezneužíváme poskytnutý souhlas k zasílání marketingových informací a informujeme jen několikrát do roka. Pokud chcete vědět nějaké bližší informace, pište nám na info@forestskis.com.

 

Zpřístupňování údajů

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situací zde popsaných:

 

Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme tehdy, když to od nás požadujete. Zpřístupnění údajů třetím stranám realizujeme v případě kurýrní služby, kterou jste si při objednávce zvolili, případně dohodou. V současnosti spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Federal Express Czech Ltd (FedEx Czech Rep.)

Na Radosti 399, 155 21 Praha-Zličín, Česko, IČO: 27139981

zapísaná v Městský soud v Prahe, spis 99295 C, www.fedex.cz

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

 

V prípadoch externého spracovania údajov

Vaše osobné údaje môžu dostať k dispozícii niektorí naši možní dodávatelia, ktorí ich potencionálne spracujú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržujú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Títo možní partneri sú:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

MailChimp

The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308, USA

 

Analytické a reklamné služby

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické, prípadne reklamné služby. Umožňuje nám to lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, prípadne umiestňujú našu reklamu na internete, kde hodnotia jej výkon. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami alebo inými stránkami. Podrobnejšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v Cookies.

 

Z právnych dôvodov a pri predchádzaní škodám

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám.

Medzi tretie osoby, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia prípadne audítori.

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ momentálne aktívne neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy môžu realizovať, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky EU/Swiss Privacy Shield alebo US-EU Privacy Shield a tým poskytujú certifikovanú GDPR úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä v časti o Cookies, ale radi vám ich poskytneme, keď nás napíšete na info@forestskis.com.

 

Ochrana vašich údajov

Pracujeme na tom, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a iné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na serveri, kde máme vyhradené miesto. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Ak si prajete vedieť viac o zabezpečení vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na info@forestskis.com.

 

Ako dlho uchovávame údaje

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Používanie údajov a Sprístupňovanie údajov, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

 

Vaše práva

Z tohto, že spracovávame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V opodstatnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

 

Uplatnie vašich práv

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „O nás a kde nás môžete kontaktovať“. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Keď nám uvedené údaje neposkytnete, nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. Tieto informácie od vás požadujeme, aby sme si mohli overiť vašu totožnosť a neposkytli tým pádom Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracovávajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracováva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo tak, že nás budete kontaktovať a informovať o požadovaných zmenách.

 

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o vás spracováva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracovávali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene iného vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 a. údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

 b. odvoláte súhlas na spracovávanie Vašich osobných údajov a na ich spracovávanie neexistuje iný právny základ

 c. namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracovávanie Vašich osobných údajov, spracovávaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracovávanie alebo namietnete spracovávanie za účelom priameho marketingu

 d. osobné údaje sa spracovávali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

 

Právo na obmedzenie spracovávania

Máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracovávania, a to ak:

 a. domnievate sa, že o vás spracovávame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

 b. spracovávanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracovávania

 c. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracovávania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

 d. v prípade ak namietate spracovávanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracovávania osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame na základe súhlasu a/alebo zmluvy. Spracovávame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracovávanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracovávaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracovávajú na účely priameho marketingu.

 

Podávanie sťažností

Ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje naň nájdete tu.

 

Cookies

Funkčné a technické cookies – zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky. Ich použitie je nevyhnutné, preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a prístup k nim.

Analytické cookies – slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, na zisťovanie, ako sa po našej stránke orientujete, aby sme ju potom vedeli upraviť na čo najpríjemnejšu na používanie. Pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizácia na strane našich dodávateľov) a súčasne sú vykonané opatrenia, aby ste mohli ľahko kontrolovať a obmedzovať využívanie cookies, preto od vás nepýtame súhlas na ich používanie. Využívame tu riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, a na  odmietnutie cookies si môžete na inštalovať doplnok dostupný tu.

 

Neváhajte nás kontaktovať

Ak máte k tomuto dokumentu ďalšie otázky, môžete sa informovať na